Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky (VOP) pro nákup v internetovém obchodě www.pdm.cz

PDM – Marketing s.r.o., Oderská 333/5, 196 00 Praha 9 Čakovice

IČO: 07189737, DIČ: CZ07189737

zapsaná na Úřadě městské části Praha 18, živnostenský odbor, Bechyňská 639, 199 00 Praha 9

zápis do OR MS Praha, odd.C, vl. 296253

tel. +420 605 297 200

 

VOP jsou platné od 1.1.2021

Kupující podáním objednávky stvrzuje, že se seznámil s VOP, že s nimi souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky.

1. Objednávka

Veškeré odeslané objednávky jsou závazné. Kupující stvrzuje svou objednávkou souhlas s obchodními podmínkami i s Reklamačním řádem. Pokud si kupující svou objednávku rozmyslí, je důležité, co nejrychleji kontaktovat pracovníky e-shopu o stornaci, popř. úpravě objednávky buď telefonicky, nebo emailem.

2. Ceny

Všechny ceny jsou smluvní a jsou vždy aktuální a platné v okamžiku odeslání objednávky. Ceny jsou konečné včetně DPH.

Akční ceny platí do vyprodání zásob popř. po dobu časově určenou.

3. Způsob dodání zboží

Zboží odesíláme do 24 hodin (v pracovní dny) po obdržení závazné objednávky. Zásilka je podána jako  balík s garantovaným dodáním do druhého pracovního dne od odeslání. Zboží bude doručeno na DODACÍ adresu uvedenou v objednávce.

V případě, že vybrané zboží nebude na skladě, Vás budeme kontaktovat.

 4. Převzetí zboží

Kupující při převzetí zboží ve vlastním zájmu zkontroluje neporušenost obalu. Pokud se objeví poškození obalu, sepíše s dopravcem protokol o poškození zásilky. Kupují je povinen po převzetí zásilky zkontrolovat správnost dodaného (objednaného) zboží dle přiložené faktury a v případě nesrovnalostí ihned (buď telefonicky, nebo emailem) informovat pracovníky e-shopu.

Pokud bude chtít zákazník znovu poslat zásilku, kterou si nevyzvedl, bude mu účtováno poštovné ve výši 99,- Kč, popř. 4,-Eur.

 

 5. Možnosti dopravy a způsob platby

ČESKÁ REPUBLIKA

Objednané zboží na dobírku zaplatíte pracovníkovi přepravní služby PPL při převzetí zásilky. Zboží odesíláme do 24 hodin od objednání v pracovní dny (Po – Pá).

Zásilka je doručena zákazníkovi do 48 hodin od objednání - platí v pracovní dny (Po - Pá).

CENA ZA DOPRAVU: 

·         Do ceny    1499,- Kč 99,- Kč přepravní společností PPL

·         Do ceny    1499,- Kč 75,- Kč přepravní společností Zásilkovna

·         Od ceny 1 500,- Kč zdarma

 

ZPŮSOB PLATBY ZA VÝROBKY:

·         V hotovosti kurýrovi /dobírka/: 36,- Kč

·         Online platba kartou a platebními tlačítky jednotlivých bank
 Poskytovatelem platební brány je společnost Comgate Payments, a.s.

ComGate Payments, a.s. Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové E-mail: platby-podpora@comgate.cz Tel: +420 228 224 267

 

·         Předem na bankovní účet

 

Pokyny k platbě převodem na účet:

·         Č.účtu: 115-7553600227/0100

·         Banka: Komerční banka Praha 

·         Částka pro příkaz: Celková cena objednávky včetně dopravného

·         Variabilní symbol: Číslo objednávky

 

Objednané zboží bude vyexpedováno po připsání platby na výše uvedený účet.

6. Odstoupení od kupní smlouvy

Pokud je kupní smlouva uzavřená pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě) má kupující v souladu s §1829 odst. 1 občanského zákoníku právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží.

Zboží musí být vráceno v nepoškozeném stavu, bez známek užívání. Zároveň musí být přiložena kopie faktury a na ní uvedeno číslo účtu, na který si přejete částku vrátit. Ustanovení zákona o odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dní však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží.

Na vrácení peněz má prodávající 14 dní od doručení zásilky.

Po doručení vráceného zboží (odstoupení od kupní smlouvy) prodávajícímu, bude kupujícímu zaslána částka odpovídající ceně za zaplacené zboží. Poštovné při vrácení zboží si hradí kupující.

V případě vrácení pouze části věcí z faktury bude přepočítána částka o objemovou a věrnostní slevu, popř. jiné slevy uvedené na faktuře a týkající se vráceného zboží.

Zboží, které vracíte zpět, NEZASÍLEJTE NA DOBÍRKU. Takto došlá zásilka nebude přijata.

·         Vrácení peněz Česká republika probíhá pouze převodem na uvedený účet.

 

 7. Postup při výměně zboží

Při výměně zboží okopírujte fakturu nebo přiložte dopis a napište své jméno, číslo objednávky a Váš požadavek na výměnu.  Jakmile k nám zásilka dorazí, bude obratem vyměněna a následující pracovní den odeslána. Poté Vám přijde expediční e-mail s číslem balíku.

V případě, že bude výměna za méně peněz, než bylo původně, napište nám prosím číslo účtu, abychom mohli přeplatek vrátit. Pokud bude výměna vyšší, zboží zašleme na dobírku.

 8. Reklamace

Kupujícímu se doporučuje, aby při dodání zásilky od přepravce / PPL, DPD, Česká pošta apod./  zkontroloval stav zásilky (poškození přepravního obalu). Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která jeví známky poškození. Pokud takto poškozenou zásilku převezme, je nezbytné poškození sepsat v předávacím protokolu přepravce. Na pozdější reklamaci v tomto ohledu nebude brán zřetel.

Po převzetí zásilky se na zboží vztahuje záruka 24 měsíců. V případě, že se během této doby vyskytne vada na výrobku má kupující právo na reklamaci (kromě běžného opotřebení). V tom případě okopírujte fakturu, popř. napište na list papíru Vaše jméno, adresu, telefon, číslo objednávky (faktury) a spolu se zbožím zašlete na adresu uvedenou na faktuře (popř. na našich stránkách). 

Zboží zabalte do vhodného obalu. Dopravce neručí za špatně zabalené zásilky a výrobce neuzná záruku u zboží poškozeného při přepravě.

Na vyřízení reklamace má prodávající 30 dní od převzetí zboží. V případě, že reklamace bude oprávněná, má kupující právo na úhradu nutných nákladů, zejména poštovného, které uhradil při odeslání reklamovaného zboží. V tom případě oskenujte podací lístek a zašlete na náš kontaktní email: eshop@pdm.cz. V případě, že výrobce reklamaci uzná, bude částka vrácena na Vámi uvedený účet.

Po vyřízení reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamace. V případě neoprávněné reklamace se záruční doba neprodlužuje. Byla-li reklamace zboží v zákonné lhůtě vyřízena výměnou zboží za nové, začne záruční doba běžet znovu od data vyřízení reklamace.

Veškeré doklady týkající se reklamace si vždy pečlivě uschovejte.

 Práva a povinnosti prodávajícího

Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku a odeslat objednané zboží na uvedenou dodací adresu. Nedílnou součástí zásilky je i faktura na zakoupené zboží.

Veškeré osobní údaje poskytnuté při registraci jsou důvěrné a nelze je využít k jiným účelům.

Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně nesplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu, popř. neustále mění své požadavky, aniž by zásilku převzal.

Prodávající má právo na odstoupení od kupní smlouvy (závazné objednávky) v případě, že není zboží skladem a nedohodne se s kupujícím na jiné objednávce.

 

 Závěrečné ustanovení

 

Odesláním závazné objednávky kupující souhlasí s obchodními podmínkami platnými v PDM – Marketing s.r.o. stanoveno jinak, řídí se prodávající i kupující právy a povinnostmi dle Obchodního zákoníku.

 

 

REKLAMACE

Reklamační řád

 

PDM – Marketing s.r.o., Oderská 333/5, 196 00 Praha 9 Čakovice

IČO: 07189737, DIČ: CZ07189737

zapsaná na Úřadě městské části Praha 18, živnostenský odbor, Bechyňská 639, 199 00 Praha 9

zápis do OR MS Praha, odd.C, vl. 296253

tel. +420 605297200

s platností od 1.1.2021

Článek 1

Obecná ustanovení

/1/ Tento reklamační řád upravuje blíže vztahy a podmínky vznikající z titulu odpovědnosti prodávajícího za vady zboží prodaného kupujícímu.

/2/ Tento reklamační řád se vztahuje na prodej zboží na objednávku přes webový e-shop společnosti PMD – Marketing s.r.o.

/3/ Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je v okamžiku převzetí kupujícím v souladu s kupní smlouvou, zejména má jakost a užitné vlastnosti kupujícím požadované, prodávajícím popisované nebo pro věc takového druhu obvyklé, věc odpovídá právním předpisům a je bez vad.

/4/ V případě, že věc při převzetí kupujícím není v souladu s kupní smlouvou, má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu uvedl věc do stavu odpovídajícímu kupní smlouvě, a to dle požadavku kupujícího (viz čl. 3 odst. 11 Reklamačního řádu). Není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo může od smlouvy odstoupit.

/5/ Délka a poskytování záruky se řídí dle příslušných paragrafů občanského zákoníku. Prodávající poskytuje záruku, řídící se dobou minimální trvanlivosti uvedenou na obale veškerého nabízeného zboží.

/6/ Prodávající poskytuje na vybrané druhy zboží záruku, že dodané zboží bude po stanovenou dobu způsobilé pro použití k účelu stanovenému výrobcem a že si zachová výrobcem stanovené vlastnosti. Prodávající odpovídá za to, že prodané zboží má předpisy stanovenou jakost, je bez vad a odpovídá závazným technickým normám.

/7/ Prodávající odpovídá za vady, které má prodané zboží při převzetí kupujícím a za vady, které se vyskytnou v záruční době při běžném, výrobcem doporučeném používání zboží. Prodávající je povinen seznámit kupujícího ústně, nebo předáním návodu, se způsoby užívání, údržby a skladování zboží a upozornit na nebezpečí, která mohou vzniknout nesprávným používáním zboží.

/8/ Právní vztah z odpovědnosti za vady mezi prodávajícím a kupujícím trvá i v případě, že případné vady jsou na základě dispozic prodávajícího odstraňovány třetí osobou, autorizovanou k provádění oprav.

/9/ Je-li předmětem kupní smlouvy zboží označené při prodeji jako zlevněné z důvodu vady, upozorní prodávající kupujícího na vadu a dále za ni nenese odpovědnost. Na ostatní součásti zboží platí stanovená záruka. U použitého zboží se záruka nevztahuje na vady, vzniklé v důsledku jeho použití či opotřebení.